HỘP BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 25 NĂM – PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

680,000VND

Hộp Bánh Trung Thu Kinh Đô 25 Năm – Phiên Bản Giới Hạn là sản phẩm đặc biệt kỷ niệm 25 năm ngày ra đời bánh trung thu kinh đô. Sản phẩm bao gồm: 1 bánh 600Gram Vị Cua Bát Bửu Hảo Hạng

X